TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

                 Büyükdere Caddesi   Ercan Han  No:121  A Blok  Kat:6   Esentepe-Şişli/İSTANBUL

                        Tel: 0 212 511 40 40 (4 hat)                      Faks: 0 212 519 49 01

  • Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 22 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 14 Mayıs 2015 tarihinde tescil ve 21 Mayıs 2015 tarih, 8824  sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

  • Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 26 Aralık 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 16 Ocak 2015  tarihinde tescil ve 22 Ocak 2015 tarih, 8742  sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 453-454-455  nolu sayfalarında ilan edilmiştir.

  • Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 28 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar (Tasfiyeden Dönüş, Yönetim Kurulu Seçimi ve diğer gündem maddelerindeki kararlar)  ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil ve 24 Haziran 2013 tarih, 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 689-690-691-692 nolu sayfalarında ilan edilmiştir.

 

 

 

                                                                                              Güncellenme Tarihi : 01.12.2015